Tevékenység

Fő tevékenységem peren kívüli eljárásokban az ingatlanokkal kapcsolatos adás-vételiszerződések, használati megosztások készítése, az ingatlanok életjáradéki, tartási szerződéssel történő átruházása, végrendeletek készítése, gazdasági társaságok cégbíróság előtti képviselete.

Az életjáradéki szerződések készítésében kimagasló gyakorlattal rendelkezem.

Peres eljárásokban ingatlanokkal, családjoggal, társasházakkal kapcsolatos peres ügyekben vállalok peres képviseletet.

Referenciák

Hild Örökjáradék Zrt - www.hild.hu

Hild Ingatlan Portál - www.hildingatlan.hu